Programmering som valgfag i skolen!


Kunnskapsdepartementet har lansert programmering som valgfag på ungdomsskolen. I første omgang som et pilotprosjekt i tre år – forhåpentligvis som fast ordning etterhvert.

Lær Kidsa Koding har i flere år jobbet med å få innført programmering i skolen, og høsten 2015 lanserte Kunnskapsdepartementet programmering som valgfag på ungdomsskolen. Det er satt av 5 millioner kroner pr år for å drive prosjektet, og 146 skoler fikk innvilget søknad om å delta. Klikk her for å sjekke hvilke kommuner og skoler som deltar.

Fagets omfang

Valgfaget tar for seg en grundig innføring i programmering, med fokus på to hovedområder: modellering og koding. Alle elevene skal jobbe med prosjekter hvor de lager spill, mobil-apper og andre programmer – i flere forskjellige programmeringsspråk. Jeg tror vi vil få se et fag som legger opp til mye kreativitet og skapergleder – noe vi ikke se altfor mye av i skolen idag.

Læreplanene legger vekt på forståelse av kode på flere vis; skrive, kommentere og tilpasse, og knytter deler av faget opp mot simulering og modellering av fysiske fenomener knyttet til de andre realfagene. Se en detaljert læreplan her.

For tiden jobber jeg i en gruppe hvor vi skriver lærerveiledninger i faget for Utdanningsdirektoratet, samt tilpasser kodeklubben sitt læringsmateriell og setter opp kurs og konferanser for lærerne som skal delta på pilotprosjektet. Vi går en spennende tid i møte!