Lær Kidsa Koding

Lær Kidsa Koding (LKK) er et nettverk for alle i Norge som er opptatt av verdien av å lære barn IT, og LKK skal være en arena for samspill, engasjement og lokale muligheter. Gjennom LKK skal de lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud. LKK bistår de lokale aktivitetene og arrangørene som feks. lokale kodeklubber eller undervisning i klasserommet.

Jeg var tidligere svært engasjert i Kodeklubben Trondheim, som jeg var med å stifte høsten 2013. Videre har jeg startet og drevet Kodeklubben Etne og Kodeklubben Oslo, samt hjulpet andre med oppstart. I fra  januar 2015 til desember 2016 jobbet jeg fulltid som prosjektleder for Lær Kidsa Koding, for å bidra med å koordinere og tilrettelegge all aktivitet som skjer rundt om i landet.

Lær Kidsa Koding sitt formål

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse, eller verdinettverk, som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. De vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker LKK å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av virksomheten er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

For de som er interessert så kan dere lese om hvordan Lær Kidsa Koding ble til, og om hva slags forening Lær Kidsa Koding er. Her deles mange gode erfaringer om frivillig arbeid og organisering.

Les mer om Lær Kidsa Koding på deres nettsider.

Aktiviteter

Lær Kidsa Koding har et tydelig mål, men jobber på mange forskjellige måter for å oppnå dette.

Programmering i skolen

Programmering kan både brukes som verktøy og metode i ulike fag i skolen, og da spesielt i matematikk, naturfag, kunst og håndverk eller teknologi i praksis. Nå har vi også fått programmering som valgfag i ungdomsskolen. Lær Kidsa Koding stiller opp med veiledninger, årsplaner og erfaringer slik at elevene skal få muligheten til å lære seg programmering i skoletiden. Les mer om dette på kidsakoder.no/skole.

Kodetimen

Kodetimen, “Hour of Code”, er et konsept hvor alle barn i hele verden skal prøve ut en skoletime med programmering den andre uka i desember hvert år. I Norge deltok nesten 50 000 barn i desember 2015 og over 110 000 barn i desember 2016.  På verdensbasis har over 200 millioner elever gjennomført opplegget. Les mer på kodetimen.no.

Kodeklubben

Kodeklubben er en gratis fritidsaktivitet hvor barn og unge kan delta for å lære seg programmering. De voksne er frivillige veiledere som ønsker å lære bort programmering, med hjelp av kodeklubbens læringsmateriell. Kodeklubbene holder til rundt om i hele landet, finn din nærmeste kodeklubb på kodeklubben.no.

Læringsmateriell

Kodeklubben har utviklet en oppgaveside med mange veiledninger for å lære programmering. Oppgavene er utviklet av frivillige, og ligger gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å nytte seg av de. Sjekk ut oppgaver.kidsakoder.no.