Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er en nasjonal studentorganisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Dette gjør de ved å sende realfagsterke studenter ut i klasserommet for å være en ressurs og rollemodell i matematikktimene.

Jeg var tidligere svært engasjert i Vektorprogrammet, som økonomiansvarlig 2012-2013, nestleder 2013-2014 og leder 2014-2015. Jeg var også medforfatter av Vektorprogrammets kompendium, og ansvarlig for utgivelsene av versjon en og to.

Vektorprogrammet har tre overordnede mål

Motivere elever
Vektorprogrammet ønsker å øke matematikkforståelsen blant elever i grunnskolen. Forståelse gir mestringsfølelse som fører til videre motivasjon. Siden matematikk er grunnlaget for alle realfag er målet at dette også skal føre til motivasjon og videre utforskning av realfagene.

Motivere studenter
Vektorprogrammet har som mål at alle studentene skal sitte igjen mer motivert for videre studier etter å ha vært vektorassistent. Erfaring viser vi at muligheten til å formidle egen kunnskap og se at eget arbeid gir elevene mestringsfølelse er en sterk motivasjonsfaktor. Videre arrangerer Vektorprogrammet både sosiale og faglige arrangementer for å forsterke denne motivasjonen.

En forsmak til læreryrket
Siden studentene er tilstede i undervisningen får de en introduksjon til læreryrket. Mange som studerer realfag vurderer en fremtid som lærer, og får gjennom Vektorprogrammet muligheten til å få reell erfaring.

Les mer om Vektorprogrammet på deres nettsider.

Vektorprogrammets kompendium

Vinteren 2013/2014 bestemte Vektorprogrammet seg for å skrive et kompendium i ungdomsskolematematikk for studentene som reiser ut i skolen. Kompendiet er i hovedsak inndelt i tre deler. Først en pedagogikkdel, så en del for å gi innsikt i nytten av matematikk og en innføring i hvordan en kan lære seg å angripe problemstillinger. Til slutt er det en gjennomgang av matematikkpensum på ungdomsskolen.

Last ned kompendiet som PDF her.

Kompendiumets innhold

Forord

1 Pedagogikk

1.1 Perspektiver på læring
1.2 Individuelle forutsetninger for læring
1.3 Motivasjon
1.4 Vi lærer på ulike måter
1.5 Veiledning
1.6 Veiledning og vurdering

2 Hvorfor lære matematikk?

2.1 Representasjon
2.2 Når har vi nytte av matematikk?

3 Løsningsstrategi

3.1 Forstå problemet
3.2 Lag en plan
3.3 Gjennomfør planen
3.4 Resoner over resultatet

4 Tall og triks

4.1 Gjett tallet?
4.2 Lyspærer
4.3 Nier-testen
4.4 Pengedøren
4.5 Brennende tau
4.6 Hatteleken

5 Tall og algebra

5.1 Læreplanmål
5.2 Tallære
5.3 Multiplikasjon
5.4 Divisjon
5.5 Brøkregning
5.6 Faktorisering
5.7 Prosentregning
5.8 Algebra
5.9 Ligninger
5.10 Oppgaver

6 Geometri

6.1 Læreplanmål
6.2 Euklids aksiomer
6.3 Symmetri
6.4 Geometriske figurer
6.5 Pytagoras teorem
6.6 Trekant med vinkelmål 30°-60°-90°
6.7 Sirkelen
6.8 Volum
6.9 Omregning av enheter
6.10 Fibonacci
6.11 Oppgaver

7 Statistikk og sannsynlighet

7.1 Læreplanmål
7.2 Mengdelære
7.3 Venn-diagram
7.4 Frekvenser
7.5 Databehandling
7.6 Sannsynlighet
7.7 Kombinatorikk
7.8 Bayes setning*
7.9 Oppgaver

8 Grafer og funksjoner

8.1 Læreplanmål
8.2 Det kartesiske koordinatsystemet
8.3 Grafer
8.4 Funksjoner
8.5 Lineære funksjoner
8.6 Proporsjonalitet
8.7 Derivasjon*
8.8 Integrasjon*
8.9 Annengradsfunksjoner*
8.10 Oppgaver